DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 lutego 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w naszej szkole są organizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne z pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Rodziców uczniów chętnych do udziału w zajęciach prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu: 17 7875421 lub z wychowawcą klasy.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  klasy II -IV – Beata Kopeć
Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne klasy VII – VIII – Beata Gocoł
Terapia Biofeedback – Izabela Pietras, Ewelina Żak
Zajęcia z profilaktyki uzależnień – Marlena Mioduna

Skip to content