Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie Nr 01/2021 w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021

Zarządzenie Nr 02/2021 w sprawie pracy stacjonarnej uczniów klas I-III od 18.01. 2021r.

Zarządzenie Nr 03/2021 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. promocji szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Zarządzenie Nr 04/2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz zespołu zadaniowego ds. promocji i naboru do szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 06/2021 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych czynności wynikających z działalności statutowej szkoły

Załącznik do Zarządzenia nr 06-2021

Zarządzenie Nr 07/2021 w sprawie określenia procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela

Załącznik do Zarządzenia nr 07-2021

Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego 2020/2021

Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie żywienia i ustalenia kosztów produktów żywieniowych

Skip to content