INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 2021

W związku z komunikatem OKE Kraków informuję, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 9 lipca (piątek) od godziny 8:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły
Jacek Mleczko

Skip to content